Kultura2019-09-04T12:16:07+00:00

Wykaz stargardzkich organizacji pozarządowych

Kultura

(Uwaga: Dane organizacji są w trakcie uzupełniania)

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie

Fundacja „Nasza Kolegiata”

Stowarzyszenie Jazz West Pomerania”

Stowarzyszenie Artystyczne B-Moll

Stowarzyszenie Dance School Respect

Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel