Wykaz OPP w Stargardzie2019-02-27T15:50:36+00:00

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do 1% za rok 2018

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW (Zarząd Główny) KRS 0000037573 Mazowieckie, Warszawa
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowy w Stargardzie ul. Dworcowa 11a,
 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
  W STARGARDZIE
  KRS 0000010531, ul. Sikorskiego 16, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 2. STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM, KRS 0000103615, Szczecińska 17,    ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD ,
 3. STOWARZYSZENIE „SERCE DZIECIOM” , KRS 0000111612,
  Dworcowa 10A, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 4. ODDZIAŁ KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU
  W STARGARDZIE,
  KRS 0000130035, ul. Żeglarska 3, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 5. STOWARZYSZENIE AMAZONEK „STOKROTKA”, KRS 0000162301, Plac Majdanek 7, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 6. ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRAW ZWIERZĄT (ZTPZ), KRS 0000228766, ul. Gałczyńskiego 49, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 7. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W STARGARDZIE, KRS 0000285348, ul. Portowa 3, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 8. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE,
  KRS 0000154454, ul. Noakowskiego 4 (Zarząd Główny), MAZOWIECKIE, M.ST.WARSZAWA,
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddz. w Stargardzie Szczecińska 17, 73-110 Stargard,
 • Schronisko, Kiczarowo 29, 73 –110 Stargard,
 1. POLSKI CZERWONY KRZYŻ, (Zarząd Główny) KRS 0000225587, Mokotowska 14, MAZOWIECKIE, M.ST. WARSZAWA,
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Stargardzie
  Limanowskiego 24,
 1. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, PZN Okręg Zachodniopomorski, KRS 0000029381
 • Polski Związek Niewidomych – Koło Stargard,
  Szczecińska 17,
 1. CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SZCZECIN, Ogińskiego 15,
  KRS 0000278582,
 • Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard
  w Stargardzie,
  Rynek Staromiejski 4/3,
 1. FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT, KRS 0000313511,
  Ceglana 14, ZACHODNIOPOMORSKIE, STARGARD,
 2. POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM Zarząd

Oddziału Wojewódzkiego  Szczecin KRS 0000120774,

 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Chociwel, ul. Armii Krajowej 50,
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło
  w Stargardzie,
  Szczecińska 17, 73-110 Stargard,
 1. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO (Zarząd Główny) KRS 0000141267, ul. 11-go Listopada 17, MAZOWIECKIE,  M.ST.WARSZAWA,
 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 19 i nr 31, Zachód A3, 73-110 Stargard (Biblioteka Wojskowa),
 1. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ (Zarząd Główny), KRS  0000113420, MAZOWIECKIE, M.ST. WARSZAWA,
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Stargardzie, Mieszka I-go 1,
 1. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KRS  0000106108,    WARSZAWA-CENTRUM,
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło w Stargardzie, Os. Zachód A3
  ( biblioteka Wojskowa)
 1. KLUB SPORTOWY ATS STARGARD, KRS 0000127554,
  Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard,
 2. STOWARZYSZENIE POTRZEBNY DOM, KRS 0000352423,
  73-110 Stargard,  Struga 29,
 1. ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU  GŁUCHYCH KRS  0000043245,
 • koło w Stargardzie ul. Szczecińska 17,
 1. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ KRS 0000041349 WARSZAWA,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Szczecin- Punkt Pomocy Stargard Os. Zachód A5
 1. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE IM.IRENY SENDLERKRS 0000283453, UL. MATEJKI 11, (ul. Woj. Polskiego 74 – miejsce wsparcia) 73-110 STARGARD.