Rada Działalności Pożytku Publicznego2017-12-10T21:05:12+00:00

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 89/2016
Prezydenta Miasta Stargard z dnia 24 lutego 2016

Protokół
z pierwszego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.

Uchwała Nr 2/2016
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie z dnia 7 marca 2016 r.