Project Description

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Oddział Rejonowy w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

Oddział PCK
08:00 – 12:00
Dzienny Dom „Senior +”  07:30 – 16:00
tel. 669 202 630

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu AC
8:00 – 16:00
tel. 518 279 758

Zarząd:

Prezes – Marek Stankiewicz
Wiceprezes – Bożena Nowicz
Sekretarz – Małgorzata Tyszkiewicz
Członek – Agnieszka Dyczko
Przewodniczący Klubu HDK – Jerzy Bochenek

Zakres i formy działalności:

I. Działalność pomocowa na rzecz osób potrzebujących, w tym :

– dla osób  60 +  poprzez  prowadzenie zajęć i zapewnienie opieki  w Dzienny Domu Senior +
– dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  poprzez prowadzenie zajęć w  Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC.

II. Działalność pomocowa, taka jak zbiórki finansowe i rzeczowe , które wspierają statutowe działania PCK

III. Promocja zdrowia, Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

IV. Prowadzenie szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej.