Stowarzyszenie Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 1992-1993 „ZABUJANI W KAMBODŻY”2018-08-29T11:37:41+00:00

Project Description

Stowarzyszenie Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 1992-1993 „ZABUJANI W KAMBODŻY”

Zarząd:

Prezes  – Piotr Oller
Wiceprezes – Mirosław Łajdych
Skarbnik – Gabriela Krzanowska
Sekretarz  – Sebastian Cichoń

Zakres i formy działalności:

Celem Stowarzyszenia jest m.in. dbanie o pamięć zrealizowanej operacji utrzymania pokoju w Kambodży oraz o dobre imię żołnierza polskiego realizującego zadania związane z utrzymaniem pokoju na świecie, upowszechnianie wiedzy o państwie, ludności i historii Kambodży w Polsce, integracja środowiska weteranów Operacji Utrzymania Pokoju UNTAC i sympatyków, wspieranie i upowszechnianie pokojowych rozwiązań sporów i konfliktów międzynarodowych.