Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych Koło nr 13 w Stargardzie2018-02-12T15:52:49+00:00

Project Description

Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych Koło nr 13 w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

w każdy roboczy wtorek: 08:00 – 12:00

Zarząd:

Prezes – Edward Stawiński
Wiceprezes – Andrzej Janicki
Wiceprezes – Eugeniusz Sztandera
Sekretarz – Zdzisław Kasendra
Skarbnik – Maria Krawczyńska
Członek – Jan Podolak
Członek – Marek Kościański
Członek – Józef Madera
Członek – Tadeusz Malinowski
Członek – Andrzej Nowak

Zakres i formy działalności:

Koła prowadzi na terenie Stargardu oraz powiatu stargardzkiego działalność w interesie emerytów
i rencistów policyjnych. Stowarzyszenie obejmuje sprawy takie jak: zdrowotne, kulturalne, rekreacyjne, integracyjne, turystyczne, sportowe i wypoczynkowe, pomocy społecznej, podjęcie współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami Resortu Spraw Wewnętrznych i Związkami Zawodowymi Policjantów.

  • ul. Warszawska 29
    (II piętro, pok. 211)
    73-110 Stargard

  • 91 481 36 21 – Stowarzyszenie

  • 664 411 749 – Prezes

  • 692 600 405 – Wiceprezes