Project Description

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”

Zarząd:

Halina Gutowska  – prezes
Małgorzata Wieczorek – viceprezes
Marzena Pruchlat – sekretarz
Irena Rogozińska – członek zarządu
Zyta Mońko – członek zarządu
Wioletta Grubba – skarbnik

Zakres i formy działalności:

poniedziałek, środa, czwartek  – godz. 10,00 – 13,00

środa – godz. 15,00 – 18,00

Amazonki podczas dyżurów rozmawiają i  przekazuję ważne informacje  dla pań   przed i po mastektomii. W każdą pierwszą środę miesiąca podczas dyżuru jest lekarz ginekolog położnik, który może udzielić profesjonalnych informacji medycznych

Przekazujemy również istotne materiały edukacyjne.  Dzięki temu że rozmowy prowadzą kobiety, które doświadczyły choroby i leczenia raka piersi można otrzymać podczas spotkania bardzo dobra informację dla siebie. Można również porozmawiać z amazonką przez telefon: (91) 577 07 09. Na spotkanie można przyjść ze swoimi bliskimi.

Dla niesienia praktycznej pomocy kobietom dotkniętym chorobą raka piersi

prowadzimy „OŚRODEK WSPARCIA -SKRAWEK NIEBA”, w którym zatrudnieni są profesjonaliści

Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 8,00 – 16,00

Prowadzone są  zajęcia usprawniające fizycznie  i psychicznie w różnych formach:

m.in. gimnastyka grupowa, indywidualna, masaże limfatyczne, psychoterapia indywidualna i grupowa, taniec terapeutyczny.

Stowarzyszenie aktywnie działa w zakresie rozwijania profilaktyki onkologicznej w środowisku: organizowany jest co roku Powiatowy Miesiąc Walki z Rakiem i Promocji zdrowia, odbywają się spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną różnych szczebli, a także organizowane inne formy zachęcające do stosowania metod wczesnego wykrywania raka piersi

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego: KRS 0000162301