Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie2018-01-29T11:37:40+00:00

Project Description

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

wtorek, piątek: 08:00 – 12:00

Zarząd:

Prezes – Wanda Błasiak
Wiceprezes – Anna Koncowik
Sekretarz – Maria Bylińska
Skarbnik – Czesław Godlewski
Członek – Zbigniew Mycyk
Członek – Helena Pałczyńska

Zakres i formy działalności:

Działalność Koła opiera się na  wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku, organizowaniu szkoleń oraz spotkań  integracyjnych.