Project Description

Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Dni godziny pracy biura:

poniedziałek-piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00

Zarząd:

Dorota Zielska – Prezes
Milena Szczurko – Wiceprezes
Agnieszka Kościelniak – Członek Zarządu
Grażyna Matloch Szwinta – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Organizacja inicjuje i prowadzi różne formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Aktywizuje również społeczeństwo na rzecz osób autystycznych i rozwija samopomocowy ruch rodzin w których żyją osoby autystyczne. Wspiera także inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy życia osób autystycznych.
Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu od ponad 20 lat realizuje swoje główne zadanie statutowe, tj. prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – placówki oświatowej, gdzie dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami realizują obowiązek szkolny. Przy Oddziale KTA funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny, którego celem jest diagnozowanie dzieci.
Ośrodek dysponuje fachową, profesjonalną kadrą oraz współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, poradniami.