Fundacja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”2018-02-12T15:19:51+00:00

Project Description

Fundacja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”

Zarząd:

Monika Zbisławska – Prezes

Zakres i formy działalności:

Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym – profilaktyka opieki psychologicznej.