Automobilklub Stargardzki2018-01-29T17:39:08+00:00

Project Description

Automobilklub Stargardzki

Zarząd:

Krzysztof Kosiński – Prezes
Krzysztof Kozłowski – Sekretarz
Irena Nocen  – Skarbnik

Członkowie: Andrzej Nocen, Stanisław Drabczyk, Janusz Kwaśniewski, Tomasz i Jerzy Huk, Dariusz Bobryk, Wojciech Stefankiewicz, Jacek Ławicki

Biuro czynne w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 19:00 – 20:00

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie o charakterze klubu sportowego działającego na terenie powiatu stargardzkiego. Statutowe działanie to: organizowanie imprez sportowych motorowych mających na celu krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.