SCWOP

WYKAZ ORGANIZACJI

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stargardzie

ul. Szczecińska 17(Dom Kultury Kolejarza)
73-110 Stargard
e-mail: pzerii@o2.pl
Tel. 91 834 52 22

Zarząd:

Wanda Wysocka - Przewodnicząca
Tadeusz Leżała  - Zastepca Przewodniczącej
Stanisława Budyta- Zastepca Przewodniczącej
Maria Kmiecik-Gałaguz - Sekretarz
Bogumiła Nowak - Skarbnik

Marianna Stankiewicz - Przewodnicząca Komisji Kultury

Krystyna Kułak-Kłoczko - Członek

Krystyna Kisielowska - Członek

Henryk Kowalewski - Członek

Zofia Czarkowska - Przewodnicząca Komisji Socjalnej

Eugenia Leyk - Członek

Urszula Malesa - Członek

Stanisława Toś - Członek

 


Zakres i formy działalności:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R jest organizacją pozarządową, samodzielną, neutralną pod względem politycznym i wyznaniowym. Działalność jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jej członków. Związek jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność pożytku publicznego. 

Związek prowadzi działalność charytatywną, udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, prowadzi zajęcia edukacyjne, współdziała z administracją publiczną oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.