SCWOP

WYKAZ ORGANIZACJI

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Stargardzie

ul. Szczecińska 17(Dom Kultury Kolejarza)
73-110 Stargard
e-mail: pzerii@o2.pl
Tel. 91 834 52 22

Zarząd:

Wanda Wysocka - Przewodnicząca
Tadeusz Leżała  - Zastepca Przewodniczącej
Janina Świderska - Zastepca Przewodniczącej
Maria Gałaguz - Sekretarz
Krystyna Drzazga
Jankowska Maria


Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich Członków wobec władz państwowych i samorządowych, organizuje im czas wolny (wycieczki, imprezy, zabawy) oraz udziela zapomóg dla najuboższych członków Związku. Ponadto prowadzi Klub Seniora, w którym działają 4 koła zainteresowań: muzyczne, brydżowe, robótek ręcznych i recytatorskie.  W ramach działań koła muzycznego powstał Chór Klubu Seniora.

Dla potrzeb swoich członków Związek prowadzi działalność kulturalną, zdrowotną, krajoznawczo-turystyczną, a także opiekę socjalną. Organizuje cotygodniowe spotkania w Stargardzkim Centrum Kultury i Domu Kultury Kolejarza, prowadzi terapię zajęciową, służącą ogólnemu usprawnieniu, organizuje dla osób niepełnosprawnych dwa razy w miesiącu wyjazdy na basen do Gryfina. W każdy piątek członkowie Związku chodzą na ćwiczenia gimnastyczne oraz na basen.