SCWOP

WYKAZ ORGANIZACJI

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STARGARDZIE

ul. Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
tel. 91 563 71 05
e-mail: utw@utw.stargard.pl
www.utw.stargard.pl

 

Dni i godziny pracy biura:

wtorek, czwartek, godz. 12:00 - 14:00


Zarząd:

Stanisław Bartosik - Prezes

Henryk Drabiuk - Wiceprezes

Helena Gamułkiewicz - Wiceprezes 

Zofia Domagalska - Skarbnik

Genowefa Szmit - Sekretarz


Zakres i formy działalności:

Działalność charytatywna - spotkania międzypokoleniowe, występy chóru, włączanie się do imprez organizowanych w mieście Stargard. Współpraca ze stowarzyszeniami i placówkami kulturalno - oświatowymi (np. OHP, O/R Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie); współpraca ze szkołami różnych szczebli.