Aktualności2017-12-10T18:52:36+00:00

Najnowsze informacje

Kontrola przestrzegania RODO w NGO

24 stycznia 2019|

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie na temat praktycznych wskazówek pozwalających przygotować organizację na wypadek kontroli przestrzegania […]

Akademia Rozwoju Umiejętności Projektowych c.d.

18 stycznia 2019|

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza lokalne organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie w ramach Akademii Rozwoju Umiejętności Projektowych. Tym razem przewodnim tematem będą możliwości pozyskiwania środków finansowych dla organizacji i […]

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu RODO

30 listopada 2018|

Bezpieczne i zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie w […]

„CUKRZYCA DOTYCZY KAŻDEJ RODZINY”

8 listopada 2018|

Cukrzyca jako pierwsza na świecie choroba niezakaźna została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię.  Każdego roku dotyka coraz większej grupy osób, dlatego tak ważna jest poprawa świadomości co do […]