Aktualności2017-12-10T18:52:36+00:00

Najnowsze informacje

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe druki

28 lutego 2019|

Od 1 marca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru […]

Kontrola przestrzegania RODO w NGO

24 stycznia 2019|

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie na temat praktycznych wskazówek pozwalających przygotować organizację na wypadek kontroli przestrzegania […]

Akademia Rozwoju Umiejętności Projektowych c.d.

18 stycznia 2019|

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza lokalne organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie w ramach Akademii Rozwoju Umiejętności Projektowych. Tym razem przewodnim tematem będą możliwości pozyskiwania środków finansowych dla organizacji i […]